Hvad er AFO-certikatet?

  • Hjem
  • Hvad er AFO-certikatet?

 

Hvad er AFO certifikatet?

AFO er en forkortelse for “Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación”.

AFO er et særligt certifikat, der er lavet i Andalucía i 2012 for at normalisere ejendomme, der er blevet bygget ulovligt på landdistrikter. Certifikatet gør ikke en ejendom lovlig, men det bekræfter dog ejendommen som officielt anerkendt til planlægning – hvilket betyder, at den ikke kan rives ned, men at det giver disse ejendomme mulighed for at indgå kontrakt med tjenester som elektricitet og vand fra rådhuset.

Med andre ord er AFO en juridisk skriftlig anerkendelse af en ejendoms ulovlige situation.

Certifikatet er nødvendigt for alle, der ønsker at sælge deres ejendom på landet; en potentiel køber vil nok spørge sælger om at ansøge om AFO-certifikatet. Det er også nødvendigt, hvis rådhuset kræver at ejeren lovliggøre ejendommen.

 

Der vil være nogle omkostninger forbundet med at få et AFO-certifikat. Man skal have en arkitekt til at gennemgå ejendommen, betale skat til rådhuset samt kontrollere forsyningerne – som vand, elektricitet og septiktank – selvom at dette kan variere fra by til by.

Proceduren for at få AFO-certifikatet er ofte langvarig og bureaukratisk, men hver sag er forskellig og må behandles individuelt.

At eje en landejendom med et AFO-certifikat betyder, at det ikke er muligt at bygge yderligere tilbygninger på huset eller opføre en swimmingpool. I visse områder er det muligt at ansøge om byggetilladelse via sit AFO-certifikat, men det er udelukkende op til rådhuset, om de giver dig tilladelse eller ej.


 

Hvad skal der til for at få AFO-certifikatet?

Ejendommen skal opfylde visse krav før, at der kan ansøges om et certifikat, herunder:

– Den færdige bygning skal være mere end 6 år gammel

– Ejendommen må ikke være bygget på fredet grund

– Ejendommen skal ikke være bygget inden for et område med bymæssig bebyggelse

Spildevandssystemet vil være nødsaget til at blive tilpasset

Ejeren af ejendommen vil skulle fremlægge et bevis for ejerskabet, byggeår for ejendommen samt tekniske dokumenter, der beviser at bygningen er sikker og egnet til at bo i. Desuden skal der være bevis på, at ejeren har betalt gebyrer til rådhuset.

 

Skriv en kommentar

Efterlad et svar